top of page
Eating the Wu Way _ Front COver.jpg

Steven Acuff's latest book is a complete guide to eating your way to a longer, healthier life. 

Yin Yang Website.jpg
IMG_9653-2.jpg

Wu Wei: Hur man kan leva friskare och längre med makrobiotisk mat 

Den österländska, daoistiska filosofin förklarar förhållandet mellan människan och den naturliga ordningen omkring som kallas Dao. Det daoistiska uttrycket Wu Wei betyder bokstavligen "inte göra" eller "utan ansträngning". 

Människan ska inte göra något som stör kopplingen till den naturliga ordningen i omvärlden. Med andra ord, gå med flödet (Dao) istället för att motstå den. Det är andan bakom Wu Wei.

Makrobiotik är ett västerländskt ord som motsvarar denna daoistiska tankesätt. Det kommer från den grekiska makro (stora) och bios (liv), som betyder ’stort liv’. Med andan av Wu Wei kan man bättre förstå och anpassa sig till de upprepade mönstren i naturens ordning, Dao. Detta stärker harmonin mellan människan och naturen.

Den makrobiotiska kosten innebär fullkornsprodukter, grönsaker, baljväxter, kärnor, nötter och andra oraffinerade livsmedel. Med denna kost har jag hållit mig frisk och ungdomlig i flera decennier utan att någonsin behöva medicinsk behandling.

Andan av Wu Wei främjar en helhetssyn som återspeglar den makrobiotiska filosofin. Den makrobiotiska kostriktlinjen ger en praktisk vägledning till dagliga måltider. En hälsofrämjande kost stärker inte bara den kroppsliga hälsan, utan också främjar en klarare bedömningsförmåga och intuition genom en optimal försörjning av nervsystemet med nödvändiga näringsämnen.

Den makrobiotiska synvinkeln återspeglar en alltomfattande världsbild. Det innebär både den analytiska förståelsen av kroppens biokemiska behov och den dynamiska, pulserande energipolariteten mellan sammandragning och expansion. Detta motsvarar också grunden för det österländska tankesättet.

 

Yin och Yang

Det som gör den makrobiotiska synvinkeln unik är strävan efter en balans i denna energipolaritet. Enligt traditionell kinesisk filosofi kallas dessa polära motsatser Yang och Yin, men vi kan också kalla dem Alpha och Omega eller vad som helst, för att visa det motsatta förhållandet mellan de två.

Tillsammans utgör Yin och Yang helheten och det ena kan inte existera utan det andra. Ett exempel som alla förstår är polariteten mellan man (Yang) och kvinna (Yin), Tarzan och Jane. Man förstår bättre förbindelsen och kompletteringen av könen, där skillnaden annars ofta betonas.

Den som sätter ”daoist-glasögonen” på, ser överallt polära motsatser: kropp-ande, vetenskap-intuition, ljus-mörkret, värme-kyla.

Have you seen Steven Acuff's latest video additions?

Steven Acuff regularly participates in interviews, conference appearances and other public speaking engagements. Click through to the Videos page to see a selection of Steven's materials.

bottom of page